Charisma

 

Bůh svěřuje lidem na tomto světě různá poslání. Někteří lidé pak dostávají od Boha úkol předávat takové poslání (charisma) dalším, svým následovníkům. Stávají se tak zakladateli různých společenství.

Sestry Služebnice mají účast v charismatu, který Duch svatý udělil jejich zakladateli - bl. Edmundovi Bojanowskému - je to zvláštní darslužby člověku v prostotě duchaa nezištnosti po vzoru Panny Marie vždy ochotné služebnice Páně.

Svou činnost rozvíjejí jak v křesťanských zemích, tak na misiích v těchto oblastech práce:

  • Křesťanská výchova a výuka dětí, zvláště chudých;

  • Náboženská výchova dívek a jejich příprava na budoucí povinnosti v rodině;

  • Pomoc chudým a nemocným;

  • Misijní služba ve světě;

  • Služba církvi v rámci jejich aktuálních potřeb.

Sestry se odevzdávají do vlastnictví samému Bohu prostřednictvím třech slibů: čistoty, chudoby a poslušnosti.

Ve svém životě se řídí předpisy (Konstitucemi), které byly vypracovány v duchu řehole sestavené zakladatelem. Jako znamení svého zasvěcení Bohu a příslušnosti ke Kongregaci nosí sestry skromný řeholní oděv.


 

.