Církevní mateřská škola

Také sestry naší provincie mají účast na poslání, které jim svěřil Zakladatel bl. Edmund. Pečují o ty nejmenší děti a vychovávají je k dobrému osobnímu i křesťanskému životu ve své vlastní mateřské škole v Ludgeřovicích.

 

Více na      https://cms-ludgerovice37.webnode.cz

 
Obec Ludgeřovice, která se v roce 1907 stala prvním působištěm sester na území České republiky, leží v oblasti malebného Hlučínska 7 km od Ostravy. Svou vlastní mateřskou školu zde sestry vybudovaly již v roce 1927 v centru obce a v blízkosti farního kostela sv. Mikuláše.V budově školky jsou dětem k dispozici tři herny, společná jídelna, prostor k odpolednímu odpočinku a další potřebná zařízení (umývárny, šatny). Budovu obklopuje pro děti upravená zahrada.

Církevní MŠ je trojtřídní s kapacitou 65 míst. Církevní mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 6 let. Uskutečňuje se povinný program předškolní výchovy se zařazením výuky náboženství a katolického způsobu výchovy.

V Církevní MŠ pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školky (zájmové kroužky, akce pro děti a rodiče, plavecký kurz, naučné exkurze, výlety, výuku německého jazyka apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti a pohybové koordinaci, zařazováním jazykových a tělovýchovných chvilek, rozvíjení řeči a komunikativních dovedností dětí. Zvláštní péči věnujeme starším dětem v přípravě na úspěšné zahájení školní docházky.


Veškeré snažení všech zaměstnanců MŠ směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.


Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti a také spolupráci s obcí, farností, ZŠ, dalšími MŠ a veřejností – několikrát ročně vydáváme speciální zpravodaje školy, pořádáme veřejná vystoupení dětí u příležitostí schůzek Svazu invalidů nebo důchodců.