Historie školky

Z dějin církení mateřské školy


Církevní mateřská škola, je školou s dlouholetou historií. Od začátku byla zřízena a vedena Kongregaci Sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté. Mateřskou školu sestry otevřely v roce 1927 a vyučovaly děti až do roku 1938, kdy německá vláda nařídila uzavření všech škol a MŠ s českým vyučovacím jazykem.


V té době MŠ navštěvovalo přes 70 dětí. Své působení MŠ obnovila po zakončení II. světové války, ale protože vláda Československa nedovolila vést MŠ řeholním sestrám, byly ji sestry nuceny opět uzavřít.V roce 1951 byly sestry nuceny opustit klášter. Budova MŠ a kláštera byla bezprávně převzata státem a předána do  majetku obci. V letech 1951 - 1990 byla v budově školky a kláštera provozována obecní mateřská škola.


V roce 1990 v rámci restituce byla budova vrácena Kongregaci. Během následujících 3 let byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy a dostaveny nové prostory: herna v horním patře, nové hygienické zařízení, jídelna, kuchyň apod. Nejen prostory MŠ ale celá budova získala estetický, moderní vzhled. V této době byla upravena a nově vybavena také zahrada MŠ. Církevní MŠ pod vedením kongregace začala působit 1.9.1993.