Naše provincie

Sestry česko-slovenské provincie dnes působí v pěti komunitách (2 v Česku a 3 na Slovensku).

Provinční dům, centrum provincie a sídlo provinční představené je ve Starém Bohumíně.


Sestry zde pomáhají ve farnosti, která je poutním místem, učí děti v náboženství, vedou scholu, doprovázejí lidový zpěv hrou na varhany, slouží také starým lidem v charistním Domu pokojného stáří sv. Františka.

Řeholní dům v obci Ludgeřovice na Hlučínsku.


Součástí domu je Církevní mateřská škola, ve které se sestry starají o ty nejmenší děti. V charitním domově sv. Mikuláše zas pečují o ty nejstarší. Nechybí ani spolupráce s farnosti - katecheze, vedení scholy, hra na varhany.


Řeholní dům ve Svitě na Slovensku v krásném prostředí Vysokých Tater


Sestry ve Svitě vyučují náboženství v místních i okolních školách, uči nejmenší děti v místní mateřské škole, pracují v sakristii farního kostela, vedou Mariánské společenství dětí a scholu. Od září 2008 byl řeholní dům přestavěn a je zde také možnost rekreačního pobytu pro sestry i ostatní zájemce o ubytování.

Řeholní dům v Plavnici


Sestry v malé slovenské obci Plavnici vyučují náboženství v místní škole starají se o děti v mateřské škole a vyučují v církevní umělecké škole ve Staré Lubovni.

Komunita sester v Žilině - Solinkách


Působí zde dvě sestry:vyučují ve farní mateřské škole v centru volného času. Mají také kontakt s dětmi a mládeží ve farnosti.