Historie

Dějiny provincie

Na budoucí území Československa přišly sestry již v roce 1907 na pozvání hlučínského pana faráře do obce Ludgeřovice. Celých 20 let bydlely v podnájmu, a sloužily lidem v obci zdravotní péčí po domech a službou v sakristii. Teprve v roce 1927 se jim podařilo otevřít ve svém nově postaveném řeholním domě vlastní mateřskou školu.


Druhým místem, kam sestry Služebnice přišly sloužit Bohu i lidem byla Karviná. Sestry zde přišly na pozvání hraběte Larische. Financované "Spolkem pro ošetřování chudých nemocných" převzaly v roce 1911 zdravotní péči v hornické čtvrti Karviná-Doly.


Stejnou práci za podobných podmínek převzaly sestry v roce 1931 také v blízké obci Horní suchá.

Po vzniku samostatného československa a ustálení státních hranic ve Slezsku, vznikla v roce 1927 také samostatná Československá provincie s provinčním domem v Ludgeřovicích a filiálkou v Karviné.

V roce 1934 začaly sestry se stavbou nového domu ve městě Nový Bohumín. Pozemek ke stavbě nabízel městský úřad jako dar tomu, kdo zde postavi domov pro přestárlé občany. 21. listopadu 1934 se do nového domu nastěhovaly první tři sestry. Protože se jednalo o dům dostatečně prostorný, přesunulo se zde sídlo provincie a byl také otevřen noviciát.


Po 2. světové válce požádala Charita kongregaci o sestry, které by pečovaly o děti v nově zřízeném dětském domově v zámku v Kyjovicích. Sestry však zde mohly působit jen krátce, v roce 1948 musely dětský domov po intervenci státních orgánů opustit.

V 50. letech, v období komunismu, byly všechny domy sester zrušeny. Jen v domě v Novém Bohumíně mohly sestry zústat a pečovat o nemocné. Jejich dům však přešel do vlastnictví státu. V roce 1968 se sestry začaly starat o stavbu vlastního řeholního domu. Všehcny již přecházely do důchodu a hrozila jim importace do Bílé Vody. V roce 1971 se jim podařilo dokončit stavbu a přestěhovat se do nového domu ve Starém Bohumíně.


Po roce 1990 získaly sestry zpět mateřskou školu v Ludgeřovicích a byly nově zřízeny filiální domy na Slovensku.Prvním místem působení byla Spišská Belá, kam sestry přišly na pozvání P. Josefa Hovátha, verbisty, kterému v době komunismu pomáhaly sestry naší kongregace z Leśnice. Sestry zde působily ve farnosti do roku 1997. Po té se komunita sester přesunula do Svitu. 

V roce 2001 byla založena další komunita ve vesnici Plavnice nedaleko Starej Lubovni a v roce 2007 v Žilině ve farnosti Soliky, kde sestry přišly vyučovat do farní mateřské školy.