Současnost

Provincie dnes

Sestry česko-slovenské provincie dnes působí na pěti místech (2 v Česku a 3 na Slovensku).
Provinční dům, centrum provincie a sídlo provinční představené je ve Starém Bohumíně.Sestry zde pomáhají ve farnosti, která je poutním místem, učí děti v náboženství, vedou scholu, doprovázejí lidový zpěv hrou na varhany, slouží také starým lidem v charistním Domu pokojného stáří sv. Františka.


Řeholní dům v obci Ludgeřovice na Hlučínsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí domu je Církevní mateřská škola, ve které se sestry starají o ty nejmenší děti. V charitním domově sv. Mikuláše zas pečují o ty nejstarší. Nechybí ani spolupráce s farnosti a katecheze.


Řeholní dům ve Svitě na Slovensku v krásném prostředí Vysokých Tater

Komunita Svit služobničky dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestry ve Svitě vyučují náboženství v místních i okolních školách, uči nejmenší děti v místní mateřské škole, pracují v sakristii farního kostela, . Od září 2008 byl řeholní dům přestavěn a je zde také možnost rekreačního pobytu pro sestry i ostatní zájemce o ubytování.

Řeholní dům v PlavniciSestry v malé slovenské obci Plavnici vyučují náboženství v místní škole starají se o děti v mateřské škole a vyučují v církevní umělecké škole ve Staré Lubovni.Vedou Mariánské společenství dětí a scholu, spolupracují s farností.

Komunita sester v Žilině - SolinkáchSestry zde vyučují ve farní mateřské škole, pečují o starší lidi, pomáhají ve farnosti, doprovázejí lidová zpěv hrou na varhany Mají také kontakt s dětmi a mládeží.