Bůh je láska: kdo žije v lásce, žije v Bohu a Bůh žije v něm. Takové jsme od něj dostali přikázání, aby ten, kdo miluje Boha, miloval též svého bratra (1J4,16,21)

Uvěřily jsme Kristovým slovům: Cokoli jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mě jste učinili.(Mt 25,40), považujeme službu zvláště dětem, chudým a nemocným za svůj zásadní cíl.