Spiritualita

Spiritualita

Spiritualitu, tedy jakési duchovní zaměření, čerpají sestry Služebnice z odkazu svého zakladatele. Ten kongregaci zasvětil Panně Marii a také sám její název napovídá, že sestry Služebnice mají v Marii svůj vzor i svou ochránkyni. Od ní se každá sestra učí kontemplaci (rozjímání) tajemství Kristova života. Každý den se snaží jako Maria odpovědět na Boží výzvu ke spolupráci na díle spásy a spěchá sloužit lidem.

V osobně přijaté a prožívané službě nachází svou osobní hodnotu. Sestry přijímají formu společného života v malých komunitách v prostotě a vzájemné sesterské lásce.

Svůj patronátní svátek Kongregace slaví 8. prosince na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.