ZE ŽIVOTA

Také letos jsme se mohli těšit ze slavnosti věčných slibů. 

Sestra Marie Zdislava Staňková složila sve věčné sliby v sobotu 6. srpna ve farním kostele Narození Panny Marie ve Starém Bohuméně

Složila je do rukou Generální představené Matky Marie Józefy Leyk.

Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl Otec Kalikst Mryka ofm, farář Starobohumínské farnosti a děkan Karvinského děkanátu. Spolu s ním koncelebrovali další 4 kněží.

Slavnosti se také zúčastnili tatínek a příbuzní sestry Zdislavy, sestry naší provincie a sestry z polských provincií a farníci z rodných Ostrovačic, ze Starého Bohumína a Ludgeřovic.

 

 

Věčné sliby s.M. Zdenky

V sobotu 8. srpna složila ve farním kostele Sedmibolestné Panny Marie v Plavnici své věčné sliby s. M, Zdenka Ernstová. Své sliby složila do rukou generální představené Matky M. Józefy Leik. Slavnostní mši svatou celebroval emeritní arcibiskup Košické arcidiecéze Mons. Alojz Tkač.

Každé povolání je historií dialogu mezi Bohem a člověkem, mezi Boží láskou, která volá a svobodou člověka, který s láskou odpovídá. Odpovědí lásky je úplné, vědomé, dobrovolné a bezpodmínečné odevzdání se.

Aby vyjádřila svou odevzdanost, padla na tvář

později se zapálenou svící před oltářem přečetla vlastnoručně napsanou formuli řeholních slibů.

Slavnostní požehnání, které ji udělil Otec Arcibiskup bylo znamením, že církev přijímá její sliby, že sestra je s církví úzce spojena a její život je zvláštním znamením svatosti církve.

Znamením zásnub s Kristem je přijetí kříže, znamení jistoty, že snoubencova láska je silnější než smrt, a že nepůjde životem sama.

 

Obnova řeholních slibů

Dne 7. srpna 2015, v den zakladatele naší kongregace, blahoslaveného Edmunda Bojanowského obnovila v provinčním domě ve Starém Bohumíně své časné řeholní sliby s.M. Zdislava Staňková. Mši svatou, při které obnova slibů proběhla, sloužil místní pan farář O. Kalikst Mryka, ofm. Za přítomnosti sester z komunity z Bohumína a Ludgeřovic složila s. M. Zdislava své sliby do rukou provinční představené s.M. Ludmily Farlíkové. Přejeme naší milé sestře hojnost Božího požehnání a milostí, aby došla k věčnému spojení se svým ženichem Kristem

Přijetí do Postulátu

7. října 2014 v den památky Panny Marie růžencové, byly naše kandidátky spolu s kandidátkami z Polska přijaty do nové etapy formace, do postulátu. Generální představená Matka M. Józefa jim předala jako znak přijetí medailonek Panny Marie a Písmo svaté.


"Přijmi tuto medailku na znamení, že náležíš Neposkvrněné Panně Marii a toužíš zůstat v její mateřské péči."

"Přijmi Evangelium, ať ti pomáhá poznávat Boží pravdy, přiklání a posiluje tvou vůli k následování Krista v naší Kongregaci."

Slavnostní přijetí do Postulátu proběhlo v Provinčním domě v Katowicích-Panewnikách. Nové postulantky, naše i ze všech 3 polských provincií, zde budou pokračovat ve své řeholní formaci.